ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

audi

1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีค่ะ..ตรวจสอบภายในพอจะมีระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เงินร้านสงเคราะห์ฯ บ้างไหมค่ะ
    เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบของงานพัสดุร้านฯ งานการเงินร้านฯ และงานบัญชีร้านฯ มีอะไรบ้าง เพราะที่เรือนจำปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ ไม่น่าจะถูกต้องสักเท่าไรนัก คือ เจ้าหน้าที่พัสดุกับผู้จัดการร้านคือคน ๆ เดียวกัน เจ้าหน้าที่การเงิน ออกไปซื้อของซื้อสินค้ามาเข้าร้าน เดินเบิกจ่ายเอง เจ้าหน้าที่บัญชี ออกใบเสร็จรับเงิน ทำนองนี้ค่ะ เคยแจ้งผู้บังคับบัญชาแล้ว แต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงได้ ผู้บังคับบัญชาก็ได้แต่บอกว่าช่วย ๆ กัน

    ตอบลบ